Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Program pomocy technicznej na rzecz wsparcia operacji kredytowych EBI z udziałem...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
26/06/2019
Termin nadsyłania ofert:
28/02/2020
Status:
Otwórz
Informacja
AA-001212 (TA2019016 MW AFF), AA-001213 (TA2019017 ZM AFF)
Program pomocy technicznej na rzecz wsparcia operacji kredytowych EBI z udziałem pośredników na rzecz małych i średnich inwestycji w sektorze rolno-spożywczym integrujących drobnych producentów w Malawi i Zambii
Ogólnym celem niniejszego programu pomocy technicznej w obu krajach docelowych jest wspieranie realizacji bieżących i przyszłych operacji sektora finansowego EBI oraz wspieranie finansowania łączonego i dotacji zapewnianych w ramach szerszych programów rozwojowych UE w krajach docelowych, aby przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju nr 1 (brak ubóstwa), 2 (brak głodu), 4 (edukacja wysokiej jakości), 5 (równość płci), 8 (godna praca i wzrost gospodarczy) oraz 10 (zmniejszenie nierówności).Cel przekrojowy mający zastosowanie do wszystkich działań przewidzianych w programie pomocy technicznej to usprawnienie wdrożenia finansowania EBI w sposób skuteczny, odpowiedzialny i zrównoważony, zgodnie ze standardami i wymogami Banku, szczególnie w sferze kwalifikacji sektora rolno-spożywczego oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego. Dodatkowe informacje udostępniono pod adresem internetowym podanym w pkt I.3).
Usługi
Ograniczony
Otwórz
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
66100000
FG17
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
66000000
Najistotniejsze elementy
26/06/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
28/02/2020 23:59
14/08/2019 23:59
Nie dotyczy
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 121-295625 Ogłoszenie o zamówieniu 26/06/2019 00:00