Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące czynników ułatwiających zgłaszanie przez świadków przypadków p...
Instytucja zamawiająca:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Data publikacji w witrynie TED:
25/06/2019
Termin nadsyłania ofert:
29/07/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EIGE/2019/OPER/08
Badanie dotyczące czynników ułatwiających zgłaszanie przez świadków przypadków przemocy domowej
Ogólnym celem badania jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy odpowiednich decydentów na temat wykonalnego i skutecznego podejścia w państwach członkowskich UE służącego wzmocnieniu roli świadków, a tym samym do reagowania w większym stopniu na przemoc domową. Celem szczegółowym jest zaproponowanie rozwiązania na przyszłość w celu wsparcia państw członkowskich w aktywnym angażowaniu świadków w ich wysiłki w walce z przemocą wobec kobiet, a w szczególności przemocy domowej w Unii Europejskiej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
73210000
LT
Warunki udziału
kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/06/2019 00:00
29/07/2019 11:00
30/07/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 120-292808
Ogłoszenie o zamówieniu
25/06/2019 00:00