Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The deadline for submission of tenders has been extended to 11 October 2019. The question deadline has been extended to 13 September 2019.
Tytuł:
Zapewnienie personelu zewnętrznego oraz usług w celu utrzymania, wspierania, roz...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
03/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
11/10/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1561
Zapewnienie personelu zewnętrznego oraz usług w celu utrzymania, wspierania, rozwoju i wdrażania pakietów oraz specjalnych systemów informacyjnych w Europejskim Banku Inwestycyjnym
Niniejsze zaproszenie do składania ofert jest podzielone na 12 odrębnych części. Każdej z nich odpowiada inna domena technologiczna i inny zakres:część 1: pakiety finansoweczęść 2: system zarządzania dokumentami — SharePoint;część 3: system zarządzania dokumentami — Content Server;część 4: pakiet oprogramowania administratora (admin suite);część 5: korporacyjna magistrala usług i architektura zorientowana na usługi;część 6: aplikacje dostosowane do potrzeb EBI;część 7: wsparcie techniczne aplikacji i bazy danych;część 8: analiza biznesowa, zarządzanie projektami i usługi testowania;część 9: strony i aplikacje intranetu i extranetu;część 10: hurtownia danych;część 11: usługi administracyjne.część 12: PeopleSoftW odniesieniu do każdej części EBI podpisze wielokrotne umowy ramowe z maksymalnie 5 wybranymi oferentami.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
https://eib.org/about/procurement/calls/cft-1561
72200000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/07/2019 00:00
11/10/2019 15:00
14/10/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 pakiety finansowe Część 1 obejmuje usługi związane z utrzymaniem, wsparciem i rozwojem pakietów finansowych (gotowych) EBI stosowanych w obszarze skarbu państwa, rynku kapitałowego, pożyczek w ramach zaplecza administracyjnego i zarządzania ryzykiem.
Część 2 System zarządzania dokumentami — SharePoint Część 2 obejmuje utrzymanie, wsparcie i rozwój aplikacji i rozwiązań SharePoint.
Część 3 System zarządzania dokumentami — Content Server Część 3 obejmuje usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju systemu zarządzania dokumentami w EBI (Content Server). Wymagane usługi podzielone są na 3 kategorie: rozwój, utrzymanie i eksploatacja.
Część 4 Pakiet oprogramowania administratora (admin suite) Część 4 obejmuje usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju specjalnych aplikacji korporacyjnych w EBI. EBI opracował lub zakupił i wdrożył szereg aplikacji opartych na oprogramowaniu takim jak Remedy od BMC software, archibus java, sybase powerbuilder itp. Ten zbiór aplikacji nazywa się admin suite.
Część 5 Korporacyjna magistrala usług i architektura zorientowana na usługi Część 5 obejmuje usługi utrzymania, administracji, wsparcia, projektowania i rozwoju korporacyjnej magistrali usług (ESB) w EBI, oprogramowania pośredniczącego i usług (Integration Platform) oraz rozwój programu dotyczącego architektury ukierunkowanej na usługi (SOA) w EBI.
Część 6 Aplikacje dostosowane do potrzeb EBI Część 6 obejmuje usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju dedykowanych (wewnętrznych) aplikacji EBI.
Część 7 Wsparcie techniczne aplikacji i bazy danych Część 7 obejmuje usługi wsparcia baz danych i aplikacji związanych z technologiami i produktami używanymi przez EBI, narzędziami serwerowymi i narzędziami klienckimi.
Część 8 Analiza biznesowa, zarządzanie projektami i usługi testowania Część 8 obejmuje usługi na rzecz EBI w dziedzinie analizy działalności gospodarczej, zarządzania projektami, testowania na potrzeby standardowych usług informatycznych i platformy.
Część 9 Strony i aplikacje intranetu i extranetu Część 9 obejmuje usługi związane z utrzymaniem, wsparciem i rozwojem stron internetowych intranetu i extranetu, aplikacji mobilnych i aplikacji w Grupie EBI, wraz z aktualizacją zgodnie z wprowadzanymi usprawnieniami i rozwojem technologicznym w Grupie EBI.
Część 10 Hurtownia danych Część 10 obejmuje utrzymanie, wsparcie i rozwój hurtowni danych operacyjnych i administracyjnych (admin), a także raportowanie i powiązane z tym interfejsy.
Część 11 Usługi administracyjne Część 11 obejmuje usługi wsparcia administracyjnego w zakresie zamówień publicznych, budżetu, umów, projektów i sprawozdawczości związanej z zewnętrznymi usługami informatycznymi.
Część 12 PeopleSoft Część 12 obejmuje usługi utrzymania, wsparcia i rozwoju PeopleSoft Suite EBI. Wymagane usługi podzielone są na 3 kategorie: rozwój, utrzymanie i eksploatacja.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 172-418764 Sprostowanie 06/09/2019 00:00
2019/S 126-307300 Ogłoszenie o zamówieniu 03/07/2019 00:00