Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowy ramowe w celu wsparcia operacji sektora finansowego EBI wewnątrz i na zewn...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
01/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
12/08/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TA2018194 R0 FWC
Umowy ramowe w celu wsparcia operacji sektora finansowego EBI wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej
EBI ogłasza zaproszenie do składania ofert (procedura otwarta) w celu zawarcia wielu umów ramowych z wyspecjalizowanymi konsultantami, aby wesprzeć EBI, w szczególności Departament Usług Doradczych we współpracy z dyrekcją ds. operacji i projektów, w celu świadczenia usług doradczych dla pośredników finansowych w obszarach finansowania MŚP i działań na rzecz klimatu.Całkowity budżet przeznaczony na działania szacuje się na 50 000 000 EUR na okres czterech lat.Umowa ramowa obejmuje 2 części. Poszczególne części obejmą głównie następujące sektory:— Część 1: Dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji,— Część 2: finanse w dziedzinie klimatu.Pełne informacje dotyczące projektu można znaleźć w zakresie wymagań i obowiązków.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
66171000
Najistotniejsze elementy
01/07/2019 00:00
12/08/2019 19:00
19/08/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji,
Wszystkie informacje dotyczące zamówień publicznych można znaleźć w Instrukcji dla oferentów (Instruction to Tenderers - ITT).Uprasza się o dokładne zapoznanie się z dokumentem ITT. Ponieważ jest to przetarg nieograniczony, oferty powinny zawierać zgłoszenie zainteresowania, ofertę techniczną i ofertę finansową.Wszystkie kryteria udzielenia zamówienia i informacje dotyczące oceny można znaleźć w zakresie wymagań i obowiązków ( Terms of Reference - ToR).
Część 2
Instrument Wspierania Działań na rzecz Klimatu EBI (Climate Action Support Facility - CASF)
Wszystkie informacje dotyczące zamówień publicznych można znaleźć w Instrukcji dla oferentów (Instruction to Tenderers - ITT).Uprasza się o dokładne zapoznanie się z dokumentem ITT. Ponieważ jest to przetarg nieograniczony, oferty powinny zawierać zgłoszenie zainteresowania, ofertę techniczną i ofertę finansową.Wszystkie kryteria udzielenia zamówienia i informacje dotyczące oceny można znaleźć w zakresie wymagań i obowiązków ( Terms of Reference - ToR).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 124-301869
Ogłoszenie o zamówieniu
01/07/2019 00:00