Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Organizacja wydarzenia
Instytucja zamawiająca:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Data publikacji w witrynie TED:
23/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
30/08/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
FCH / Contract 243
Organizacja wydarzenia
Wspólne przedsięwzięcie FCH 2 ogłasza otwartą procedurę przetargową w celu zawarcia umowy ramowej o świadczenie usług z dostawcą usług, który będzie zarządzać organizacją wydarzeń i świadczyć usługi komunikacyjne. Dla celów niniejszej umowy wydarzenie może liczyć od 50 do 500 uczestników i może przybierać różne formy: coroczne spotkania interesariuszy, dni przeglądu programu, nagrody wspólnego przedsięwzięcia FCH 2, dni informacyjne, warsztaty.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://www.fch.europa.eu/page/procurements
Najlepsza relacja jakości do ceny
79952000
BE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
23/07/2019 00:00
30/08/2019 17:00
03/09/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 140-343567
Ogłoszenie o zamówieniu
23/07/2019 00:00