Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zapewnienie dostępu do danych i informacji morskich na użytek niekomercyjny
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
18/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
21/08/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/20/2019
Zapewnienie dostępu do danych i informacji morskich na użytek niekomercyjny
Celem zamówień jest zapewnienie bieżących i historycznych informacji i danych morskich do wykorzystania w celach niekomercyjnych, jako że przetwarzanie, pozyskiwanie i analiza danych mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia Komisji i państwom członkowskim podjęcia niezbędnych kroków pozwalających uzyskać poprawę swoich działań oraz ocenić skuteczność i opłacalność istniejących środków.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
72320000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/07/2019 00:00
12/08/2019 23:59
14/08/2019 23:59
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Ruch statków, identyfikacja portów i powiązane szczegóły dotyczące statków Ta część dotyczy danych w zakresie ruchu statków (zawinięcia do portów, przyjęcia do stanowisk rozładunkowych i ruchy tranzytowe), identyfikacji portów i szczegółów dotyczących statków z chwilą ich przemieszczania się na potrzeby dodatkowych informacji w zakresie aktywności statku. Poszczególne elementy danych zostały podane jako kolejne moduły (od modułu a. do modułu g.). Za każdym razem, gdy podawane są wyłącznie kody dla pola danych (np. spółka IMO, kod typu statku), potrzebne są tabele pozwalające na odkodowanie, by zrozumieć informacje zawarte w danych.
Część 2 Cykl życia statku Ta część dotyczy danych zawiązanych z informacjami głównymi statku, historycznymi danymi szczegółowymi, danymi firm transportowych i historycznymi danymi dotyczącymi firm transportowych dotyczących statków, katastrofami związanymi z aktywnością statków, kontrolami przeprowadzanymi przez państwo portu i powiązane braki, bunkrowaniem i naprawą i/lub modernizacją (jeżeli dotyczy), inspekcjami weryfikacyjnymi (jeżeli dostępne), szczegółami dotyczącymi silników statku, wyposażenia statków, nowymi konstrukcjami i rozbiórkami, subskrypcji online dla użytkowników EMSA pozwalającej na szybki dostęp do najnowszych danych oraz licencji praw do wglądu w szczegóły silnika statków w ramach innych aplikacji EMSA (moduły a. do g.).
Część 3 Informacje na temat statku Ta część dotyczy dostosowanych produktów oraz dostępu do powiązanych aplikacji morskich zapewniających informacje o bunkrowaniu i transporcie towarów drogą morską, w tym transport ropy (moduł a. i b.).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 137-336355 Ogłoszenie o zamówieniu 18/07/2019 00:00