Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie przy pracach związanych z przygotowaniem środków dotyczących ekoprojekt...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Energy (ENER)
Data publikacji w witrynie TED:
20/09/2019
Termin nadsyłania ofert:
24/10/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENER/C3/2019-467/04
Wsparcie przy pracach związanych z przygotowaniem środków dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego, w tym etykietowania opon
Artykuł 18 dyrektywy stanowi, że: „Podczas wykonywania swoich czynności Komisja zapewnia, w odniesieniu do każdego ze środków wykonawczych, zrównoważony udział przedstawicieli państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron, związanych z omawianym produktem lub grupą produktów, takich jak przedstawiciele branż przemysłowych, w tym MŚP i rzemieślników, związki zawodowe, handlowcy, detaliści, importerzy, organizacje ochrony środowiska i organizacje konsumenckie”.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
73000000
Warunki udziału
Najistotniejsze elementy
20/09/2019 00:00
24/10/2019 17:00
25/10/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną konsumentów: reprezentowanie przez zainteresowane podmioty
Celem zamówienia jest zapewnienie w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy odpowiedniego reprezentowania opinii europejskich organizacji konsumentów i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska w procesie przygotowawczym prowadzącym do wdrożenia i przeprowadzania przeglądów środków na mocy dyrektywy w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego, w tym oceny dobrowolnych porozumień, zarówno na etapie badania, w ramach Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu i etykietowania energetycznego, jak i później (w stosownym przypadku).Zamówienie powinno również obejmować proces przygotowań i przeglądu powiązanych narzędzi w zakresie polityki, zwłaszcza rozporządzenia w sprawie etykietowania opon.W zamówieniu chodzi też o to, by konsumenci i pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną środowiska, będące najbliżej konsumentów i obywateli, dostarczały odpowiednich i dostosowanych do potrzeb tych grup docelowych informacji na temat konkretnych środków polityki UE w zakresie efektywności energetycznej produktów oraz ich skutków i korzyści.
Część 2
Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska: reprezentowanie przez zainteresowane podmioty
Celem zamówienia jest zapewnienie w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy odpowiedniego reprezentowania opinii europejskich organizacji konsumentów i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska w procesie przygotowawczym prowadzącym do wdrożenia i przeprowadzania przeglądów środków na mocy dyrektywy w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego, w tym oceny dobrowolnych porozumień, zarówno na etapie badania, w ramach Forum Konsultacyjnego ds. Ekoprojektu i etykietowania energetycznego, jak i później (w stosownym przypadku).Zamówienie powinno również obejmować proces przygotowań i przeglądu powiązanych narzędzi w zakresie polityki, zwłaszcza rozporządzenia w sprawie etykietowania opon.W zamówieniu chodzi też o to, by konsumenci i pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną środowiska, będące najbliżej konsumentów i obywateli, dostarczały odpowiednich i dostosowanych do potrzeb tych grup docelowych informacji na temat konkretnych środków polityki UE w zakresie efektywności energetycznej produktów oraz ich skutków i korzyści.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 182-442066
Ogłoszenie o zamówieniu
20/09/2019 00:00