Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Studium wykonalności dotyczące połączonych baz danych, formatu i podstawowej apl...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Data publikacji w witrynie TED:
05/08/2014
Termin nadsyłania ofert:
12/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
377/PP/ENT/IMA/14/11918.
Studium wykonalności dotyczące połączonych baz danych, formatu i podstawowej aplikacji na potrzeby ułatwienia wymiany informacji pomiędzy ośrodkami toksykologicznymi, zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008...
Celem zamówienia na usługi jest zapewnienie Komisji Europejskiej (zwanej dalej „Komisją”) narzędzi wspierających elektroniczne przekazywanie informacji dotyczących składu chemicznego mieszanin. Są to następujące trzy rodzaje narzędzi:(i) ujednolicone przekazywanie danych w formacie XML;(ii) podstawowa aplikacja do wprowadzania danych w zdefiniowanym formacie; oraz(iii) analiza możliwości bezpiecznej wymiany danych.Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o art. 45 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (zwanego dalej „rozporządzeniem CLP”).Ponadto w badaniu zostaną ocenione i zaproponowane możliwości ustanowienia systemu wymiany danych między kilkoma lokalnymi bazami danych, które działają w oparciu o odmienne systemy stosowane w różnych państwach członkowskich. Koordynacja przekazywania informacji w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia odbywa się obecnie na poziomie krajowym/regionalnym i bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi powołanymi organami ułatwiłaby środki profilaktyczne i lecznicze. W proponowanych dobrych praktykach zostanie uwzględniony aspekt ochrony poufności wymienianych informacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
05/08/2014 00:00
12/09/2014 23:59
12/09/2014 23:59
22/09/2014 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 148-265395
Ogłoszenie o zamówieniu
05/08/2014 00:00