Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ocena kosztów jednostkowych projektów inwestycji kapitałowych w sektorze drogowy...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Data publikacji w witrynie TED:
31/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
06/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
2018CE16BAT154
Ocena kosztów jednostkowych projektów inwestycji kapitałowych w sektorze drogowym
Niniejsze szczegółowe badanie dotyczy przeglądu kosztów jednostkowych projektów w sektorze drogowym lub podobnych, projektów interwencji inwestycji kapitałowych w zakresie dróg, wyłącznie w odniesieniu do transeuropejskiej sieci transportowej, podstawowej i kompleksowej, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11.12.2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE „rozporządzenie TEN-T”. W ramach badania zostaną opracowane dane dotyczące maksymalnie 300 projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) (okres programowania 2000-2006), Funduszu Spójności (okresy programowania 2000-2006 i 2007-2013) oraz europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) (okres programowania 2014-2020).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
79400000
BE100
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/07/2019 00:00
06/09/2019 16:00
09/09/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 146-358684
Ogłoszenie o zamówieniu
31/07/2019 00:00