Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie i motywacja w zakresie kształcenia i kariery
Instytucja zamawiająca:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Data publikacji w witrynie TED:
15/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
16/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/DLE/PMDFON-PLI/Support and Incentives/002/19
Wsparcie i motywacja w zakresie kształcenia i kariery
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest analiza kosztów i wyników (rezultaty, wyniki i udokumentowany wpływ) wsparcia finansowego i niefinansowego na rzecz osób i przedsiębiorstw w podejmowaniu inicjatyw w zakresie nauki i rozwoju kariery. Zakres obejmuje pomiary ze strony podaży i popytu oraz usługi na rynku pracy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
http://www.cedefop.europa.eu
73000000
Warunki udziału
Szczegółowe informacje podano w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
15/07/2019 00:00
16/09/2019 16:00
17/09/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wsparcie indywidualne na rzecz kariery i uczenia się
Część 1 dotyczy głównie interwencji po stronie podaży, w tym poradnictwa, uprawomocnienia, oceny/skierowań oraz szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności.
Część 2
Finansowe i niefinansowe inicjatywy zachęcające do świadczenia i udziału w kształceniu się i szkoleniach
Część 2 dotyczy głównie środków po stronie popytu, w tym inicjatyw finansowych (takich jak granty, zachęty podatkowe, mechanizmy opłat/dotacji) oraz niefinansowych (takich jak informacje/porady w zakresie możliwości finansowania, wsparcie techniczne w rozwoju szkolenia), by stymulować szkolenie w przedsiębiorstwach. Obejmie ona również instrumenty finansowe skierowane do osób, by zachęcić je do udziału w dalszym kształceniu się i szkoleniach.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 148-363138
Sprostowanie
02/08/2019 00:00
2019/S 134-328523
Ogłoszenie o zamówieniu
15/07/2019 00:00