Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi dozoru i ochrony przeciwpożarowej w budynkach Trybunału Sprawiedliwości U...
Instytucja zamawiająca:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Data publikacji w witrynie TED:
26/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
Nie dotyczy
Status:
Otwórz
Informacja
COJ-PROC-19/010
Usługi dozoru i ochrony przeciwpożarowej w budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Prokuratury Europejskiej oraz ocena jakości tych usług i doradztwo w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń
Usługi dozoru i ochrony przeciwpożarowej w obecnych i przyszłych budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Prokuratury Europejskiej oraz ocena jakości tych usług i doradztwo w dziedzinie ochrony i zabezpieczeńPrzedmiotem zamówienia jest:— część 1: zarządzanie operacyjne bezpieczeństwem i ochroną,— część 2: monitorowanie i ocena wyników i jakości usług świadczonych przez wykonawcę części 1; konsultacja w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.
Usługi
Ograniczony
Otwórz
Zaznaczone
79713000
Najistotniejsze elementy
26/07/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
29/08/2019 17:00
Nie dotyczy
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Usługi dozorowania i ochrony przeciwpożarowej budynków instytucji zamawiającej Zarządzanie operacyjne bezpieczeństwem i ochroną budynków zajmowanych obecnie lub w przyszłości przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Prokuraturę Europejską. Skład usług może być rozmaity i może obejmować, między innymi, zarządzanie centralnym pulpitem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dozorowanie statyczne i mobilne, patrole mobilne, uzbrojoną ochronę budynków i VIP-ów, kontrole wejść, przyjmowanie gości, akredytację, dozorowanie placów budowy, monitoring wideo, usługi bezpieczeństwa obejmujące w szczególności ochronę przeciwpożarową i pomoc medyczną w nagłych przypadkach, prace administracyjne (przeglądy prasowe, ...) i szkolenia.
Część 2 Ocena jakości usług dozoru i ochrony przeciwpożarowej świadczonych przez wykonawcę 1 części oraz doradztwo w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń Monitorowanie i ocena wyników i jakości usług świadczonych przez wykonawcę części 1.Usługi obejmują wykonanie oceny jakości usług oraz konsultacje w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony, wykonywanie badań, analizy powszechnie dostępnych źródeł (Open Source Intelligence, OSINT), konkretne prace administracyjne (karty krajów/prezkazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych, ...).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 143-350785 Ogłoszenie o zamówieniu 26/07/2019 00:00