Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Monitorowanie wprowadzania w życie i egzekwowania rozporządzeń UE w sprawie ochr...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
19/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
05/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.F.3/SER/2019/0020
Monitorowanie wprowadzania w życie i egzekwowania rozporządzeń UE w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
Zapewnienie wsparcia KE w monitorowaniu wprowadzania w życie i egzekwowania rozporządzeń w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, np.:a) Rozporządzenie (WE) nr 338/97 – „Podstawowe rozporządzenie”;b) Rozporządzenie (WE) nr 865/2006 – „Rozporządzenie wykonawcze”;c) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 792/2012 – „Rozporządzenie w sprawie zezwoleń”;d) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2017/1915 – „Rozporządzenie o zawieszeniu” oraz przy wykonywaniu określonych zadań wymaganych przez rozporządzenia, jak wskazano powyżej; wspomaganie państw członkowskie w realizacji niektórych zadań związanych z wdrażaniem i sprawozdawczością wymaganych przez WTR, jak wskazano powyżej; udzielanie wsparcia KE i pomoc państwom członkowskim i innym odpowiednim podmiotom, takim jak Europol i Eurojust, we wdrażaniu działań zawartych w unijnym planie działań na rzecz ochrony gatunków dzikiej fauny i flory, które dotyczą wdrażania prawa UE dotyczącego handlu gatunkami dzikiej fauny i flory.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90700000
00
Warunki udziału
zob. dokumentacja przetargowa (zob. pkt 1.1 i 1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
19/07/2019 00:00
05/09/2019 16:00
10/09/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 138-338753
Ogłoszenie o zamówieniu
19/07/2019 00:00