Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi monitorowania terenu w programie Copernicus – produkcja Co...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
22/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
23/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/DIS/R0/19/012
Umowa ramowa o usługi monitorowania terenu w programie Copernicus – produkcja Corine Land Cover (CLC)+ Backbone, w tym produkty rastrowe i wektorowe na podstawie danych wejściowych z lat 2017/2018/2019
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu zawarcie umowy ramowej o świadczenie usług z podmiotem gospodarczym, obejmującej produkcję tzw. „CLC+ Backbone”, zawierającej zestaw produktów rastrowych i wektorowych, opartych głównie na zdjęciach satelitarnych Copernicus z lat 2017, 2018 i 2019. CLC+ Backbone ma być pierwszym elementem wdrażania pakietu produktów i usług CLC+, na który składają się:— CLC+ backbone,— CLC+ core,— CLC+ instances,— CLC+ legacy.Elementy te będą wdrażane stopniowo, zgodnie z koncepcją opracowaną przez grupę ekspertów Eionet EAGLE i umocnioną w procesie pogłębionych konsultacji z zainteresowanymi stronami. Komponenty następujące po pakiecie CLC+ Backbone zostaną wdrożone w drodze kolejnych otwartych procedur przetargowych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepsza relacja jakości do ceny
72300000
DK01
Warunki udziału
Zob. pkt 2.1, 2.2.1 i 2.2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
22/07/2019 00:00
23/09/2019 14:00
24/09/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 139-341327
Ogłoszenie o zamówieniu
22/07/2019 00:00