Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi sprzątania, utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie ochrony
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Railways (ERA)
Data publikacji w witrynie TED:
20/09/2019
Termin nadsyłania ofert:
04/11/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ERA 2019 05 OP
Usługi sprzątania, utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie ochrony
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie umowy ramowej na usługi sprzątania, utrzymania terenów zielonych oraz ochrony przed szkodliwymi substancjami i ich wykrywania i usuwania na okres 12 miesięcy, z możliwością 3-krotnego odnowienia Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w formie umowy ramowej o usługi w systemie kaskadowym z maksymalnie 3 podmiotami gospodarczymi (pod warunkiem złożenia wystarczającej liczby ofert spełniających wymogi). Zamówienie nie jest podzielone na części. Oferent musi zatem być w stanie świadczyć wszystkie usługi wymienione powyżej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90919200
FRE11
Warunki udziału
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
20/09/2019 00:00
04/11/2019 11:00
04/11/2019 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 182-442053
Ogłoszenie o zamówieniu
20/09/2019 00:00