Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umocnienie niezależnego monitoringu emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gr...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
28/05/2014
Termin nadsyłania ofert:
14/07/2014
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.A.2/ETU/2014/0008.
Umocnienie niezależnego monitoringu emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów do celów publikacji, analizy porównawczej i uzgodnienia szacunków
Umocnienie niezależnego monitoringu emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów do celów publikacji, analizy porównawczej i uzgodnienia szacunków: ogólnym celem zamówienia jest opracowanie weryfikacji poprawności projektu dla publicznie dostępnych, wszechstronnych i globalnych systemów informacji przestrzennej obejmujących informacje o pokryciu terenu, emisji z użytkowania gruntów, użytkowaniu gruntów oraz tendencjach występujących w tych aspektach. Systemy takie posłużą do kompromisowego uzgodnienia danych szacunkowych oraz leżących u ich podstaw metodologii, ułatwią rozpowszechnianie informacji, umożliwią zidentyfikowanie aspektów o kluczowym znaczeniu w obszarze emisji lądowej oraz pozwolą zhierarchizować skuteczne i racjonalne działania w dziedzinie klimatu w sektorze AFOLU (rolnictwa, leśnictwa i innego użytkowania gruntów) na skalę globalną (łagodzenie i zarządzanie ryzykiem). Wysiłki te przyczynią się do budowania potencjału oraz tworzenia relacji zaufania i wzajemnego zrozumienia pomiędzy wszystkimi stronami przygotowującymi swoje działania w ramach porozumienia w sprawie klimatu, które zostanie zawarte w 2015 i docelowo zacznie obowiązywać do 2020.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
28/05/2014 00:00
Nie dotyczy
14/07/2014 16:00
28/07/2014 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 102-177726 Ogłoszenie o zamówieniu 28/05/2014 00:00