Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat gospodarczych ram wdrażania ewentualnego unijnego systemu gwara...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
09/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
20/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2019/015
Badanie na temat gospodarczych ram wdrażania ewentualnego unijnego systemu gwarancji dla dzieci, w tym jego fundacji finansowej
Badanie ma na celu zdefiniowanie gospodarczych ram wdrażania ewentualnej unijnej gwarancji dla dzieci, która jest zgodna z zaleceniem Komisji w zakresie inwestowania w dzieci z 2013 roku. Ramy gospodarcze i finansowe powinny zostać opracowane zgodnie z wynikami badania obszarów polityki „Studium wykonalności wprowadzenia gwarancji dla dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”. Jednocześnie należy określić i zbadać synergie i korzyści skali pozwalające na zmianę wymiaru 2/4 systemu gwarancji. Ogólnym celem tego działania jest więc przygotowanie szczegółowego i kompleksowego badania analizującego, jaka byłaby dla właściwych organów najbardziej efektywna kosztowo strategia realizacji w praktyce takiej gwarancji dla wszystkich dzieci, które są zagrożone ubóstwem w UE. Badanie powinno mieć na celu zapewnienie dogłębnej analizy ekonomicznej i finansowej projektu, wykonalności, zarządzania i możliwości wdrożenia ewentualnego przyszłego programu gwarancji dla dzieci we wszystkich państwach członkowskich UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najlepsza relacja jakości do ceny
79311400
EA02
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
85311300
Warunki udziału
Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
09/08/2019 00:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 153-375821
Ogłoszenie o zamówieniu
09/08/2019 00:00