Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie dotyczące ryzyka prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i na...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
25/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
23/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.B2ETU/2019/0012
Badanie dotyczące ryzyka prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i nadużyć finansowych właściwego dla rejestru Unii oraz ocena skutków w zakresie ochrony danych
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) stanowi podstawę strategii politycznej Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu i jest zasadniczym narzędziem ograniczania emisji gazów cieplarnianych z procesów przemysłowych. Obejmuje ponad 11 000 elektrowni, zakładów przemysłowych i operatorów lotniczych w 31 krajach. Rejestr Unii i Dziennik transakcji Unii Europejskiej (EUTL) pozwalają na śledzenie własności uprawnień, poprzez rejestrowanie kwot posiadanych na rachunkach i transakcji między rachunkami.Ogólnym celem niniejszego badania jest ocena ryzyka związanego z nadużyciami finansowymi, praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu właściwego dla EU ETS i rejestru Unii, w celu zaproponowania środków mających na celu złagodzenie zidentyfikowanego ryzyka, a także przeprowadzenie oceny wpływu w zakresie ochrony danych w przypadku, gdyby wdrożenie proponowanych środków tego wymagało.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90700000
00
Warunki udziału
Zob. dokumentacja przetargowa.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
25/07/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 142-348685
Ogłoszenie o zamówieniu
25/07/2019 00:00