Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Projekt pilotażowy mający na celu ocenę sytuacji w zakresie obecności lindanu i ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Data publikacji w witrynie TED:
30/07/2019
Termin nadsyłania ofert:
30/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.1/ETU/2019/0023
Projekt pilotażowy mający na celu ocenę sytuacji w zakresie obecności lindanu i heksachlorocykloheksanu (HCH) w Unii Europejskiej oraz zaproponowanie stosownych rozwiązań
Parlament Europejski powierzył Komisji zadanie zarządzania wspomnianym projektem pilotażowym w celu poprawy wiedzy na temat gospodarowania odpadami i skażenia lindanem i heksachlorocykloheksanem (HCH) w UE. Celem umowy jest pomoc Komisji Europejskiej poprzez sporządzenie szczegółowego wykazu miejsc produkcji, składowisk odpadów, wysypisk i centrów przetwarzania lindanu i HCH w UE, a także poprzez wspieranie władz publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym w rozwiązywaniu problemów związanych z lindanem i HCH oraz zapewnienie im wsparcia, wiedzy specjalistycznej, doradztwa i konsultacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
90700000
00
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
30/07/2019 00:00
30/09/2019 16:00
02/10/2019 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 145-355940 Ogłoszenie o zamówieniu 30/07/2019 00:00