Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europ...
Instytucja zamawiająca:
European Maritime Safety Agency
Data publikacji w witrynie TED:
06/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
25/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EMSA/OP/25/2019
Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Niniejsza procedura przetargowa ma na celu zawarcie z tym samym wykonawcą 2 umów o świadczenie usług ochrony i usług powiązanych na rzecz siedziby EMSA i EMCDDA w Lizbonie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
79710000
Warunki udziału
nd.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/08/2019 00:00
25/09/2019 16:00
27/09/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Usługi ochrony na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego
Zamówienie jest podzielone na 2 części i w jego wyniku zostaną zawarte 2 odrębne umowy, tj. 1 umowa w odniesieniu do każdej części. Umowa (umowa ramowa o usługi) dotycząca części 1 zostanie podpisana między wybranym wykonawcą a EMSA. Zamówienie na obydwie części zostanie udzielone temu samemu wykonawcy, dlatego od oferentów wymaga się złożenia oferty na część 1 i część 2.
Część 2
Usługi ochrony na rzecz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Zamówienie jest podzielone na 2 części i w jego wyniku zostaną zawarte 2 odrębne umowy, tj. 1 umowa w odniesieniu do każdej części. Umowa (umowa ramowa o usługi) dotycząca części 2 zostanie podpisana między wybranym wykonawcą a EMCDDA. Zamówienie na obydwie części zostanie udzielone temu samemu wykonawcy, dlatego od oferentów wymaga się złożenia oferty na część 1 i część 2.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 150-368495
Ogłoszenie o zamówieniu
06/08/2019 00:00