Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc Komisji Europejskiej w ocenie wniosków w przypadku nowych instalacji, znac...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
04/06/2014
Termin nadsyłania ofert:
16/07/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
CLIMA.B.2/SER/2014/0013.
Pomoc Komisji Europejskiej w ocenie wniosków w przypadku nowych instalacji, znaczących zmian w działalności instalacji i zamknięcia instalacji
W dyrektywie ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) i w przepisach w sprawie zharmonizowanego przydziału tych uprawnień zostały ustanowione zasady dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień na lata 2013–2020 w odniesieniu do instalacji stacjonarnych działających we wszystkich państwach członkowskich UE.Bezpłatne przydziały uprawnień do emisji na trzeci okres rozliczeniowy 2013–2020 mogą być również przydzielane nowym instalacjom i instalacjom, w których nastąpiła znacząca zmiana zdolności produkcyjnych. W celu uzyskania przydziału odpowiedniej liczby bezpłatnych uprawnień prowadzący takie instalacje zobowiązani są wystąpić do właściwych organów krajowych z wnioskiem zawierającym niezależnie zweryfikowane dane. Właściwe organy muszą określić wstępną liczbę uprawnień do emisji oraz powiadomić Komisję o złożonym wniosku i podać odpowiednią liczbę uprawnień.Również w ciągu trzeciego okresu rozliczeniowego prowadzący instalacje są zobowiązani informować właściwe organy krajowe o wszelkich zmianach w swojej działalności, które mogą mieć wpływ na przydział uprawnień dla danej instalacji, na przykład o znaczącym zmniejszeniu zdolności produkcyjnych i (częściowym) zaprzestaniu działalności instalacji.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
04/06/2014 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
16/07/2014 16:00
29/07/2014 14:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 106-185764 Ogłoszenie o zamówieniu 04/06/2014 00:00