Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług konserwacji
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
31/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
20/12/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/001/19
Świadczenie usług konserwacji
Celem niniejszego postępowania przetargowego jest wskazanie usług, które będzie świadczył wykonawca w celu prowadzenia konserwacji w budynkach Urzędu i budynkach najmowanych przez Urząd.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
45259000
ES521
Warunki udziału
— Aktualne potwierdzenie wpisu do rejestru handlowego lub zawodowego.— Właściwe pozwolenie, które daje podmiotowi gospodarczemu prawo do realizacji tego rodzaju zamówień w kraju, w którym ma on siedzibę. Podmiot gospodarczy, któremu udzielono zamówienia musi przed dostarczyć przed podpisaniem umowy przez instytucję zamawiającą potwierdzenie rejestracji w rejestrze klasyfikowanych wykonawców i przedsiębiorstw (zob. łącze) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/.— Jeżeli oferent będzie korzystać z zasobów innych podmiotów, wymagane jest pisemne zobowiązanie ze strony tych podmiotów, w którym stwierdzają, że udostępnią oferentowi zasoby konieczne do realizacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/10/2019 00:00
20/12/2019 13:00
07/01/2020 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 211-514669
Ogłoszenie o zamówieniu
31/10/2019 00:00