Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o świadczenie usług doradczyc...
Instytucja zamawiająca:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Data publikacji w witrynie TED:
20/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
Frontex/OP/561/2019/MS
Wielokrotna umowa ramowa z odnowieniem konkurencji o świadczenie usług doradczych
Przedmiotem niniejszej wielokrotnej umowy ramowej jest świadczenie usług doradczych w ramach następujących części:Część 1: doradztwo w zakresie zarządzania projektem;Część 2: doradztwo w zakresie zintegrowanego wsparcia logistycznego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
79411000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Doradztwo w zakresie zarządzania projektem
Część 1: doradztwo w zakresie zarządzania projektem.Świadczone usługi będą obejmować między innymi:— inicjowanie projektów oraz określanie celów, koncepcji i wzornictwa projektów (np. statków powietrznych, statków, promów, zdalnie sterowanych systemów lotniczych, systemów aerostatycznych służących do nadzoru z powietrza, systemów wykorzystywanych w usługach nadzoru z powietrza, mobilnych systemów nadzoru, pojazdów do zarządzania migracją, systemów biometrycznych, oświetlenia, kontenerów, broni, mundurów itp.),— pomoc Frontexowi w zrozumieniu warunków panujących na rynku oraz praktycznej wykonalności przyszłych zobowiązań Agencji w celu zmniejszenia ryzyka i zapewnienia efektywności kosztowej,— opracowanie, utrzymanie i kontrolę planów projektowych oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu (np. struktura podziału pracy, wydatki, zarządzanie zasobami, mianowania, harmonogramy, planowanie budżetu itp.),— monitorowanie celów projektu w odniesieniu do terminów, kosztów i jakości,— wsparcie w tworzeniu odpowiedniego systemu sprawozdawczości (szablony, dokumenty i różne sprawozdania),— wsparcie we wprowadzaniu, realizacji i utrzymaniu procesu zarządzania zmianą,— wsparcie we wprowadzaniu, realizacji i utrzymaniu procesu zarządzania jakością,— wsparcie we wprowadzaniu, realizacji i utrzymaniu procesu zarządzania konfiguracją,— wsparcie w koordynacji zespołów poszczególnych projektów,— pomoc w planowaniu budżetu przy uwzględnieniu kosztów cyklu życia.
Część 2
Doradztwo w zakresie zintegrowanego wsparcia logistycznego
Część 2: doradztwo w zakresie zintegrowanego wsparcia logistycznego:Usługi doradcze będą obejmować między innymi:— analizy w zakresie wsparcia logistycznego,— koszty cyklu życia,— zarządzanie i modelowanie logistyczne,— inżynierię logistyki,— usługi wsparcia i utrzymania inżynierii,— usługi planowania reakcji w sytuacji kryzysowej,— pomoc w ocenie ryzyka logistycznego,— sprawozdawczość — regularne aktualizacje i konsultacje na rzecz Frontexu.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 159-391876
Ogłoszenie o zamówieniu
20/08/2019 00:00