Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Propagowanie skutków zamówień przedkomercyjnych i innowacyjnych (PCP i PPI) w Eu...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
20/06/2014
Termin nadsyłania ofert:
30/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
SMART 2014/0018.
Propagowanie skutków zamówień przedkomercyjnych i innowacyjnych (PCP i PPI) w Europie wśród nabywców rozwiązań ICT - SMART 2014/0018
Celem zamówienia jest:— nawiązanie kontaktów z kluczowymi publicznymi nabywcami rozwiązań ICT w Europie dla różnych sektorów interesu publicznego, wyodrębnienie nabywców mogących zamawiać innowacyjne rozwiązania ICT oraz rozbudzenie ich zainteresowania uczestnictwem w zamówieniach PCP lub PPI oraz uczestnictwem w poszczególnych wydarzeniach dotyczących PCP i PPI,— podjęcie działań adresowanych do nabywców w celu aktywnej promocji korzyści, jakie mogą odnieść z zamówień PCP i PPI, w szczególności poprzez opracowanie zestawu narzędzi oraz pomoc nabywcom w projektowaniu i wdrażaniu odpowiednich procedur innowacyjnych zamówień, przygotowując ich do korzystania z zamówień PCP i PPI,— organizacja 1 dużego wydarzenia o zasięgu ogólnoeuropejskim rocznie — czyli w sumie 3 wydarzeń — (zaadresowanego do decydentów politycznych, nabywców, kancelarii i przedsiębiorstw zajmujących się zamówieniami publicznymi) w celu rozpowszechnienia informacji o najważniejszych inicjatywach PCP/PPI w Europie oraz organizacja współpracy sieciowej między zainteresowanymi stronami na potrzeby omawiania nowych pomysłów i inicjatyw służących współpracy ogólnoeuropejskiej w zakresie PCP/PPI,— organizacja 9 wydarzeń na obszarze całej Europy zaadresowanych do nabywców, służących popularyzowaniu podejścia opartego na dobrych praktykach oraz propagowaniu wymiernych rezultatów mających zachęcić do szerszego korzystania z PCP i PPI w Europie.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
20/06/2014 00:00
Nie dotyczy
30/09/2014 16:00
06/10/2014 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 124-220044
Sprostowanie
02/07/2014 00:00
2014/S 117-205792
Ogłoszenie o zamówieniu
20/06/2014 00:00