Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej instytucji, organów i agencji Unii E...
Instytucja zamawiająca:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Data publikacji w witrynie TED:
03/09/2019
Termin nadsyłania ofert:
03/10/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
PMO/PO/2019/033
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej w związku z prowadzoną działalnością
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością ma na celu zabezpieczenie skutków finansowych związanych z pozaumowną odpowiedzialnością cywilną, które mogłyby ponosić osoby ubezpieczone w odniesieniu do wszelkich szkód, jakie mogłyby one spowodować w ramach prowadzonych działań.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najniższa cena
BE / LU / IT
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
Warunki udziału
Zob. dokumentacja zamówienia dostępna pod adresem internetowym podanym w pkt I.3)
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/09/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
03/10/2019 14:30
04/10/2019 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 169-412101 Ogłoszenie o zamówieniu 03/09/2019 00:00