Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowy ramowe dotyczące usług zachowania zgodności i należytej staranności
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
18/09/2019
Termin nadsyłania ofert:
30/10/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CFT-1571
Umowy ramowe dotyczące usług zachowania zgodności i należytej staranności
Umowy ramowe dotyczące usług zachowania zgodności i należytej staranności zostały podzielone na 4 części.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
79000000
Warunki udziału
Zob. dokumenty zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
18/09/2019 00:00
07/10/2019 23:59
22/10/2019 23:59
30/10/2019 15:00
30/10/2019 16:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Usługi zgodności (integralność / należyta staranność w zakresie podatków i inne wsparcie w zakresie zgodności) Część skupia się na kontrolach należytej staranności, zgodności w zakresie podatków, zarządzaniu ryzykiem w zakresie zgodności, politykach i procedurach zgodności, a także na ogólnym wsparciu zgodności, jak opisano w załączniku A specyfikacji technicznej.
Część 2 Wsparcie zgodności z zasadami etyki i uczciwości Część obejmuje usługi związane z identyfikacją nadużyć i możliwych naruszeń Kodeksu postępowania EBI, jak opisano w załączniku A specyfikacji technicznej.
Część 3 Usługi podnoszenia świadomości w zakresie etyki i uczciwości Część obejmuje usługi związane ze szkoleniem członków personelu (i równoważnych) oraz członków organów zarządzających w zakresie kwestii związanych z uczciwością i etyką, jak opisano w załączniku A specyfikacji technicznej.
Część 4 Specjalizacja sankcji Część obejmuje usługi, które wesprą EBI w przestrzeganiu sankcji mających zastosowanie do prowadzonych operacji i działań, jak opisano w załączniku A specyfikacji technicznej.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 180-437488 Ogłoszenie o zamówieniu 18/09/2019 00:00