Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi narzędzia wspierania polityki
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Data publikacji w witrynie TED:
27/01/2020
Termin nadsyłania ofert:
05/03/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
RTD/2019/OP/014
Umowa ramowa o usługi narzędzia wspierania polityki
Usługi będące przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert dotyczą praktycznego wsparcia dla państw członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont 2020” (H2020). Ma to im pomóc w zreformowaniu systemu badań i innowacji w celu podniesienia jakości, skuteczności i oddziaływania lub uwolnienia potencjału badań i innowacji, co pozwoli na stopniowe przechodzenie na drogę zrównoważonego rozwoju.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Najlepsza relacja jakości do ceny
73200000
BE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
27/01/2020 00:00
05/03/2020 15:00
09/03/2020 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 018-038341
Ogłoszenie o zamówieniu
27/01/2020 00:00