Szczegóły ogłoszenia o przetargu

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Tytuł:
Umowy ramowe na usługi w dziedzinie szkolenia i doskonalenia na rzecz pracownikó...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Data publikacji w witrynie TED:
06/11/2019
Termin nadsyłania ofert:
23/12/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
HR/R1/PO/2019/024
Umowy ramowe na usługi w dziedzinie szkolenia i doskonalenia na rzecz pracowników instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej
Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zapewnienie Komisji Europejskiej i innym instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej umów ramowych obejmujących usługi w dziedzinie szkolenia i doskonalenia pracowników, w stosunku do których obowiązuje regulamin pracowniczy i pracowników zewnętrznych, w ramach 5 części.Wymagane usługi muszą obejmować co najmniej:— opracowywanie i prowadzenie kursów tradycyjnych i wydarzeń dla grup,— opracowywanie innych działań/form szkoleniowych,— towarzyszenie grupom w szkoleniach i tworzenie społeczności praktyków,— wsparcie indywidualne i grupowe, tutoring i coaching,— produkcja materiałów szkoleniowych,— wybór/łączenie istniejących zasobów szkoleniowych,— doradztwo w dziedzinie szkolenia i doskonalenia.Usługi te opisano szczegółowo w dokumentach zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Szkolenie i doskonalenie w dziedzinach spraw międzynarodowych, zarządzania UE, prawa, kształtowania polityki i tworzenia strategii
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia w witrynie internetowej pod adresem wskazanym w pkt I.3).
Część 2
Część 2: Szkolenie i doskonalenie w dziedzinie zasobów ludzkich
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia w witrynie internetowej pod adresem wskazanym w pkt I.3).
Część 3
Szkolenie i doskonalenie w dziedzinie negocjacji na poziomie europejskim i międzynarodowym, w tym negocjacje wewnętrzne, międzyinstytucjonalne i międzykulturowe
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia w witrynie internetowej pod adresem wskazanym w pkt I.3).
Część 4
Szkolenie i doskonalenie w dziedzinie komunikacji zawodowej
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia w witrynie internetowej pod adresem wskazanym w pkt I.3).
Część 5
Szkolenie i doskonalenie w dziedzinach ekonomii, finansów, audytu i kontroli wewnętrznej
Szczegóły zamówienia znajdują się w dokumentacji przetargowej. Zob. adres internetowy wskazany w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 219-536644
Sprostowanie
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Ogłoszenie o zamówieniu
06/11/2019 00:00