Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie techniczne w zakresie przygotowania i wdrożenia programu na rzecz infra...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
11/09/2019
Termin nadsyłania ofert:
06/02/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
AA-010067-001
Wsparcie techniczne w zakresie przygotowania i wdrożenia programu na rzecz infrastruktury komunalnej na Ukrainie (finansowanego przez NIP)
Program na rzecz infrastruktury komunalnej na Ukrainie to wielosektorowy program inwestycyjny opracowany przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów Ukrainy. Najnowsze informacje o programie są dostępne na stronie http://umip.org.ua/en/about-umip/Celem niniejszego działania jest zapewnienie wsparcia technicznego na rzecz beneficjentów końcowych, by zapewnić, że przygotowanie, zamówienie, wdrożenie projektów w ramach Programu oraz zarządzanie nimi zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami i standardami EBI.Zakres usług w zakresie wsparcia technicznego obejmuje cykl projektów od badań wykonalności, planów priorytetów inwestycyjnych, specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej, po wsparcie w zakresie zamówienia i zarządzania projektem, głównie w odniesieniu do podsektorów ogrzewania, oświetlenia, wody i odpadów stałych.
Usługi
Ograniczony
Zamknięte
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
71314300
00
Najistotniejsze elementy
11/09/2019 00:00
06/02/2020 17:00
15/10/2019 17:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 175-425424
Ogłoszenie o zamówieniu
11/09/2019 00:00