Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje oper...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
12/06/2014
Termin nadsyłania ofert:
07/08/2014
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.E.4/FRA/2014/0028.
Umowa ramowa o monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje operacyjne), działania komunikacyjne dotyczące programu LIFE oraz inne działania powiązane
Ogólnym celem niniejszej umowy ramowej jest zapewnienie następujących usług dla instytucji zamawiającej:1. pomoc oraz wparcie finansowe i techniczne w monitorowaniu bieżących projektów LIFE (dotacje operacyjne i dotacje na działania) oraz nowych projektów LIFE wybranych w ramach 4 pierwszych zaproszeń do składania wniosków o dotacje na działania, z których pierwsze ma zostać opublikowane w czerwcu 2014;2. pomoc w ocenie i wyborze wniosków w ramach projektów tradycyjnych i zintegrowanych;3. pomoc w ogólnych analizach i raportowaniu wyników (pod względem oddziaływania na środowisko i skutków ekonomicznych oraz implikacji dla polityki) z podziałem na poszczególne projekty, dziedziny, lata, tematy, państwa członkowskie oraz dla całego programu;4. pomoc i wsparcie techniczne w ramach działań komunikacyjnych programu LIFE.Wykonawca może zostać również poproszony o pomoc w monitorowaniu, analizie i komunikacji w ramach trwających aktualnie projektów ekoinnowacji w dziedzinie ochrony infrastruktury krytycznej.Zgodnie z tym niniejsza umowa ramowa zobowiąże wykonawcę do udostępnienia Komisji grupy osób zdolnych do świadczenia tej pomocy i reagowania na szczegółowe zlecenia zgłaszane przez instytucję zamawiającą.Takie szczegółowe zlecenia będą obejmowały szczegółowe wymogi techniczne dla każdego zadania, które będzie przedmiotem szczegółowej umowy.Główne materiały będą uzgodnione w ramach umów szczegółowych zawieranych w kontekście umowy ramowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
12/06/2014 00:00
Nie dotyczy
07/08/2014 16:00
19/08/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 143-256103 Sprostowanie 29/07/2014 00:00
2014/S 111-195358 Ogłoszenie o zamówieniu 12/06/2014 00:00