Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi tłumaczeń pisemnych na język niemiecki
Instytucja zamawiająca:
European Parliament, DG Translation
Data publikacji w witrynie TED:
16/09/2019
Termin nadsyłania ofert:
28/10/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TRA/DE/2019
Usługi tłumaczeń pisemnych na język niemiecki
Parlament Europejski występujący jako instytucja zamawiająca w imieniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów postanowił opublikować niniejsze zaproszenie do składania wniosków w celu zawarcia umów ramowych o świadczenie usług tłumaczeń jednojęzycznych lub wielojęzycznych dokumentów źródłowych z języka angielskiego lub francuskiego, lub włoskiego, lub hiszpańskiego na język niemiecki.Umowa ramowa wejdzie w życie 1.1.2020 lub z dniem podpisania przez ostatnią z umawiających się stron i będzie obowiązywała do końca 2020 roku. Maksymalny czas trwania umowy ramowej wynosi 5 lat.Podpisanie umowy ramowej nie stanowi zobowiązania do powierzania zleceń w zakresie tłumaczeń w ramach umowy.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
79530000
LU
Najistotniejsze elementy
16/09/2019 00:00
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 178-432539
Ogłoszenie o zamówieniu
16/09/2019 00:00