Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Świadczenie usług doradczych Komisji Europejskiej za pośrednictwem europejskiego...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
11/11/2019
Termin nadsyłania ofert:
06/01/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2019/016
Świadczenie usług doradczych Komisji Europejskiej za pośrednictwem europejskiego centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie prawa pracy, zatrudnienia i polityk w zakresie rynku pracy
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Prawo pracy (europejska sieć prawa pracy)
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 2
Polityka zatrudnienia i rynku pracy (europejski zespół ekspertów w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy)
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 217-531585
Ogłoszenie o zamówieniu
11/11/2019 00:00