Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zapewnienie wsparcia prawnego w dziedzinie prawa własności przemysłowej na rzecz...
Instytucja zamawiająca:
Community Plant Variety Office (CPVO)
Data publikacji w witrynie TED:
08/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
29/11/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
2019-03
Zapewnienie wsparcia prawnego w dziedzinie prawa własności przemysłowej na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin
Zakresem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie usług wsparcia prawnego na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin w dziedzinie praw własności przemysłowej, pod nadzorem działu prawnego i prezesa Urzędu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
https://cpvo.europa.eu/en/about-us/procurement
79111000
Warunki udziału
Zgodnie ze specyfikacją przetargową.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
08/10/2019 00:00
29/11/2019 14:00
04/12/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Wsparcie prawne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w języku angielskim i francuskim
Wsparcie i doradztwo prawne obejmą następujące obszary:— spory dotyczące praw własności intelektualnej w EU (przed Trybunałem Sprawiedliwości UE),— spory dotyczące praw do odmian roślin w EU (przed Trybunałem Sprawiedliwości UE),— mówiąc dokładniej, między innymi, analiza prawna, przygotowanie pism procesowych, obrona Urzędu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz inne rodzaje wsparcia i doradztwa dotyczące spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Część 2
Wsparcie prawne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w języku angielskim i niderlandzkim.
Wsparcie i doradztwo prawne obejmą następujące obszary:— spory dotyczące praw własności intelektualnej w EU (przed Trybunałem Sprawiedliwości UE),— spory dotyczące praw do odmian roślin w EU (przed Trybunałem Sprawiedliwości UE),— mówiąc dokładniej, między innymi, analiza prawna, przygotowanie pism procesowych, obrona Urzędu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz inne rodzaje wsparcia i doradztwa dotyczące spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Część 3
Wsparcie prawne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w języku angielskim i niemieckim
Wsparcie i doradztwo prawne obejmą następujące obszary:— spory dotyczące praw własności intelektualnej w EU (przed Trybunałem Sprawiedliwości UE),— spory dotyczące praw do odmian roślin w EU (przed Trybunałem Sprawiedliwości UE),— mówiąc dokładniej, między innymi, analiza prawna, przygotowanie pism procesowych, obrona Urzędu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz inne rodzaje wsparcia i doradztwa dotyczące spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 194-470408
Ogłoszenie o zamówieniu
08/10/2019 00:00