Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zasady uproszczenia i wzajemnego uznawania w sektorze budowlanym w ramach dyrekt...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Data publikacji w witrynie TED:
18/07/2014
Termin nadsyłania ofert:
15/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
MARKT/2014/087/E.
Zasady uproszczenia i wzajemnego uznawania w sektorze budowlanym w ramach dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym
Celem zamówienia jest określenie za pomocą analizy prawnej, w jakim stopniu państwa członkowskie korzystają z zasad uproszczenia przewidzianych w dyrektywie dotyczącej usług na rynku wewnętrznym z myślą o usługodawcach w budownictwie, którzy zamierzają świadczyć usługi transgraniczne, o charakterze tymczasowym lub za pomocą przedsiębiorstwa dodatkowego, z korzyścią nawet dla tych usługodawców, którzy pozostają aktywni tylko na rynku krajowym.Badanie ma również na celu wyjaśnienie, w jaki sposób państwa członkowskie stosują zasadę wzajemnego uznawania w odniesieniu do usługodawców przenoszących się z innych państw członkowskich, z dalszym określeniem dostępnych dla nich dobrowolnych systemów certyfikacji, które również mogą posłużyć za podstawę zasady wzajemnego uznawania.W uzupełnieniu do analizy prawnej oraz określenia najlepszych praktyk i zidentyfikowania powtarzających się problemów, rozmowy z zainteresowanymi stronami powinny wyjaśnić sytuację na gruncie lokalnym w odniesieniu do kosztów związanych z transgranicznym świadczeniem usług, możliwości dostarczenia dokumentów elektronicznych, procedur oraz formalności, jak również faktycznego stosowania zasady wzajemnego uznawania i sposobów jej ulepszenia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
18/07/2014 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
15/09/2014 23:59
23/09/2014 15:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 136-243449 Ogłoszenie o zamówieniu 18/07/2014 00:00