Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa o usługi monitorowania terenu w „gorących punktach” w programie Copernicus...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
21/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
21/11/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/DIS/R0/19/001
Umowa o usługi monitorowania terenu w „gorących punktach” w programie Copernicus — produkcja zestawów danych o bardzo wysokiej rozdzielczości, dotyczących pokrycia terenu / użytkowania gruntów w wybranych obszarach Natura...
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu zawarcie umowy o świadczenie usług z wykonawcą na aktualizację map zmian pokrycia terenu / użytkowania gruntów wybranych obszarów Natura 2000 z 2012 roku, w tym bufor 2 km (który nie jest częścią faktycznej sieci ochrony) dla roku referencyjnego 2018. Oczekuje się następujących produktów w zakresie danych:1) mapa zmian pokrycia terenu / użytkowania gruntów obszarów Natura 2000 w latach 2012–2018;2) mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów obszarów Natura 2000 na rok 2018;3) zmieniona mapa stanu pokrycia terenu / użytkowania gruntów obszarów Natura 2000 na rok 2012.Ponadto umowa obejmuje analizę presji, która może być wywierana ze strefy buforowej na obszary Natura 2000 oraz ocenę zmian użytków zielonych w obrębie i wokół obszarów Natura 2000, aby zapewnić określenie ochronnego działania sieci.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Najlepsza relacja jakości do ceny
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Warunki udziału
Jak określono w pkt 2.2.2.1 specyfikacji zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
21/10/2019 00:00
Nie dotyczy
Nie dotyczy
21/11/2019 14:00
22/11/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2019/S 203-493170 Ogłoszenie o zamówieniu 21/10/2019 00:00