Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Amended versions of the Evaluation grid and of the Instructions to tenderers are available
Tytuł:
Umowa ramowa w celu wsparcia działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
21/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
02/12/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
TA20190627 R0 FWA
Umowa ramowa w celu wsparcia działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Inicjatywy w Dziedzinie Transformacji Cyfrowej w Afryce
Celem Banku jest ustanowienie umów ramowych z wyspecjalizowanymi dostawcami usług w celu wsparcia działań Dyrekcji ds. Projektu Banku poprzez wsparcie instytucjonalne na rzecz polityki w dziedzinie gospodarki cyfrowej i inicjatyw w krajach subsaharyjskich w postaci budowania zdolności. Pojedyncze zlecenia, które będą miały skutki średnio- lub długoterminowe, obejmą cztery główne tematy pomocy technicznej w dziedzinie transformacji cyfrowej w Afryce:— polityka: wsparcie rozwoju krajowej strategii w dziedzinie gospodarki cyfrowej,— opracowanie biznesplanów w odniesieniu do wymogów w zakresie infrastruktury cyfrowej (mogą być w tym ujęte partnerstwa publiczno-prywatne),— udzielanie wsparcia w celu rozwoju polityki i planów działania w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego,— wsparcie na rzecz planowania gospodarczego na rzecz wzrostu opartego na transformacji cyfrowej, przedsiębiorczości i gospodarce cyfrowej.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najlepsza relacja jakości do ceny
79400000
00
Najistotniejsze elementy
21/10/2019 00:00
02/12/2019 23:59
04/12/2019 14:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 203-493187
Ogłoszenie o zamówieniu
21/10/2019 00:00