Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Część 1: opracowywanie zintegrowanych kampanii komunikacyjnych oraz rozwój usług...
Instytucja zamawiająca:
European Food Safety Authority (EFSA)
Data publikacji w witrynie TED:
28/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
15/01/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
OC/EFSA/COM/2019/01
Część 1: opracowywanie zintegrowanych kampanii komunikacyjnych oraz rozwój usług związanych z multimediami i komunikacją internetową jako samodzielnych produktów, część 2: statyczne i interaktywne opracowania informacji oraz...
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) to Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) to wiodący organ UE w niniejszym zaproszeniu do składania ofert. W zaproszeniu biorą udział następujące organy: Urząd BEREC, CEPOL, EUNB, EBI, EIOPA, ERA, Wspólne Przedsięwzięcie BBI, ESMA, SRB. Celem zaproszenia do składania ofert jest opracowanie kampanii zintegrowanej komunikacji i rozwój usług związanych z multimediami i komunikacją internetową jako samodzielnych produktów, a także statyczne i interaktywne opracowania informacji oraz produkty z zakresu storytellingu.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
79341400
JA09
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
28/10/2019 00:00
15/01/2020 14:30
16/01/2020 14:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Opracowywanie zintegrowanych kampanii komunikacyjnych oraz rozwój usług związanych z multimediami i komunikacją internetową jako samodzielnych produktów
Jak określono w dokumentach zamówienia.
Część 2
Statyczne i interaktywne opracowania informacji oraz produkty z zakresu storytellingu
Jak określono w dokumentach zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 242-593678
Sprostowanie
16/12/2019 00:00
2019/S 239-585409
Sprostowanie
11/12/2019 00:00
2019/S 233-570456
Sprostowanie
03/12/2019 00:00
2019/S 226-553005
Sprostowanie
22/11/2019 00:00
2019/S 208-506345
Ogłoszenie o zamówieniu
28/10/2019 00:00