Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie na temat „ICT w pracy: umiejętności cyfrowe w miejscu pracy” - SMART 201...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Data publikacji w witrynie TED:
01/08/2014
Termin nadsyłania ofert:
26/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
SMART 2014/0048.
Badanie na temat „ICT w pracy: umiejętności cyfrowe w miejscu pracy” - SMART 2014/0048
Celem badania jest zgromadzenie i analiza najbardziej aktualnych danych na temat umiejętności cyfrowe we współczesnym miejscu pracy. W ramach badania zostanie oszacowany odsetek miejsc pracy w UE i poszczególnych państwach członkowskich — również z uwzględnieniem podziału na sektory — w których wymagane są umiejętności cyfrowe. Zostaną również udokumentowane dane na temat poziomów/rodzajów tych umiejętności wymaganych w różnych miejscach pracy i różnych sektorach [umiejętności na poziomie użytkownika podstawowego („kompetencje informatyczne”), umiejętności na poziomie użytkownika zaawansowanego, umiejętności operacyjne lub w dziedzinie mediów społecznych, programowanie i profesjonalne umiejętności w dziedzinie ICT, umiejętności w dziedzinie e-biznesu itp.], a także zmiany zapotrzebowania na te umiejętności na przestrzeni ostatnich kilku lat i prognozowane zmiany tego zapotrzebowania w przyszłości. W badaniu należy określić największe braki w umiejętnościach cyfrowych, występujące w różnych kategoriach zawodowych i sektorach gospodarki. Należy też zgromadzić informacje dotyczące sposobów zmniejszania przez pracowników swoich braków w umiejętnościach w dziedzinie ICT/cyfrowych oraz głównych czynników hamujących/przeszkód utrudniających rozwój umiejętności cyfrowych/liczbę pracowników z kompetencjami w tym obszarze. Dla osiągnięcia tak określonych celów wykorzystane zostaną istniejące odpowiednie dane z dostępnych zewnętrznych źródeł, a ponadto konieczne będzie zgromadzenie dodatkowych danych poprzez opracowanie i przeprowadzenie badania wśród pracodawców w wybranych państwach członkowskich UE.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
01/08/2014 00:00
Nie dotyczy
26/09/2014 17:00
07/10/2014 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 146-261500 Ogłoszenie o zamówieniu 01/08/2014 00:00