Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi służące zapewnieniu prac...
Instytucja zamawiająca:
European Chemicals Agency (ECHA)
Data publikacji w witrynie TED:
28/11/2019
Termin nadsyłania ofert:
09/01/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
ECHA/2019/359
Wielokrotne umowy ramowe w systemie kaskadowym o usługi służące zapewnieniu pracowników tymczasowych Europejskiej Agencji Chemikaliów
Zawarcie wielokrotnych umów ramowych o usługi w systemie kaskadowym z kilkoma usługodawcami o udostępnianie pracowników tymczasowych na rzecz ECHA do wykonywania zadań odpowiadających profilom wymienionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najlepsza relacja jakości do ceny
79620000
FI1B1
Warunki udziału
kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Najistotniejsze elementy
28/11/2019 00:00
09/01/2020 14:00
10/01/2020 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 230-563376
Ogłoszenie o zamówieniu
28/11/2019 00:00