Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie wykonalności dotyczące instrumentu finansowego ułatwiającego bezpieczny ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
16/07/2014
Termin nadsyłania ofert:
08/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
ENV.A.2/ETU/2014/0038.
Badanie wykonalności dotyczące instrumentu finansowego ułatwiającego bezpieczny i odpowiedni recykling statków
Europejskie rozporządzenie w sprawie recyklingu statków (SRR) weszło w życie 30.12.2013. Właściciele statków mogą jednak próbować unikać spełniania nowych wymogów w zakresie recyklingu mających zastosowanie do statków pod banderą UE poprzez zmianę bander statków na bandery państw, które nie narzucają podobnych zasad. W celu rozwiązania tego problemu rozważano wprowadzenie mechanizmu finansowego promującego bezpieczny i ekologiczny recykling statków wśród ich właścicieli, odpowiednio w kontekście konwencji IMO/HKC i europejskiego rozporządzenia SRR. Na mocy art. 29 rozporządzenia SRR wzywa się Komisję do przedstawienia, w stosownych przypadkach, wniosku ustawodawczego dotyczącego wykonalności ustanowienia zachęty finansowej na rzecz bezpiecznego i odpowiedniego recyklingu statków. Zadaniem wykonawcy będzie zbadanie wykonalności, przeanalizowanie wcześniejszych badań i przedstawienie zaleceń dotyczących ewentualnych przyszłych działań.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
16/07/2014 00:00
Nie dotyczy
08/09/2014 16:00
22/09/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2014/S 134-239689
Ogłoszenie o zamówieniu
16/07/2014 00:00