Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Tytuł:
Umowa ramowa dotycząca oceny, oceny wpływu i zgodności, wsparcia w zakresie poli...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
04/02/2020
Termin nadsyłania ofert:
14/04/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
JUST/2020/PR/03/001
Umowa ramowa dotycząca oceny, oceny wpływu i zgodności, wsparcia w zakresie polityki i analizy prawnej
Część 1: ocena, ocena wpływu i powiązane usługi wsparcia politycznego w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentówCzęść 2: usługi analizy prawnej, w tym ocena zgodności krajowych środków transpozycji w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentówCzęść 3: usługi w zakresie oceny zgodności i analizy prawnej, związane z przekazywaniem danych osobowych z państw członkowskich UE do państw trzecich
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Umowa ramowa
79000000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
ocena, ocena wpływu i powiązane usługi wsparcia politycznego w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów
Część 1 obejmuje następujące zadania:— ocena,— ocena skutków,— inne badania wspierające politykę.Zadania w ramach części 1 mogą dotyczyć inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych (w tym aktów delegowanych i wykonawczych), a także programów dotyczących wydatków. Badania w zakresie wspierania polityki będą w szczególności stanowić potencjalny wkład w rozwój przyszłej polityki.
Część 2
usługi analizy prawnej, w tym ocena zgodności krajowych środków transpozycji w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów
Celem umowy ramowej dla części 2 jest zatem świadczenie usług, które wspierają DG JUST w osiąganiu celów prawnych i politycznych. Obejmuje ona badania:— w związku z oceną zgodności środków legislacyjnych i administracyjnych państw członkowskich z prawodawstwem unijnym w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów (zob. sekcja II.2.1). Obejmuje to krajowe środki transpozycji dyrektyw, wszelkie środki krajowe przyjęte w związku z przepisami w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów,— w związku z analizą stosowania przez sądy krajowe prawodawstwa Unii Europejskiej i jego wykładni w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów,— w związku ze środkami przyjętymi w celu zapewnienia stosowania prawodawstwa Unii Europejskiej przez administrację krajową, jak również przez krajowych rzeczników praw obywatelskich i pozasądowe organy rozwiązywania sporów w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów,— w związku z wszelkimi krajowymi środkami administracyjnymi lub prawnymi przyjętymi w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów, uzupełniającymi prawo Unii Europejskiej lub częściowo się z nim pokrywającymi,— w związku z wszelkimi badaniami prawnymi dotyczącymi krajowych ram prawnych mających zastosowanie w konkretnych obszarach dotyczących sprawiedliwości i konsumentów.
Część 3
Ocena zgodności i usługi analiz prawnych w obszarach polityki dotyczących sprawiedliwości i konsumentów
W ogólnym ujęciu zadania w ramach tej części będą polegały na wspieraniu dyrekcji generalnej jedynie poprzez analizę, ocenę i ewaluację ram prawnych, struktur instytucjonalnych i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w grupie państw trzecich, danym państwie trzecim lub jego części, lub organizacji międzynarodowej/regionalnej. Ocena tych ram zostanie przeprowadzona w odniesieniu do ram prawnych UE. Może to dotyczyć krajów, w których obowiązuje jednolite prawo o ochronie danych, oraz krajów o złożonych ramach ochrony danych (np. niedawne przepisy sektorowe lub kilka warstw prawodawstwa). Badanie dotyczy zarówno przekazywanie danych do celów handlowych, jak i egzekwowania prawa. Może ono obejmować ocenę warunków dostępu rządu w celu egzekwowania prawa / bezpieczeństwa narodowego.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 062-146893
Sprostowanie
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Ogłoszenie o zamówieniu
04/02/2020 00:00