Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o wsparcie we wdrażaniu dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej.
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
14/04/2012
Termin nadsyłania ofert:
16/05/2012
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.D.2/FRA/2012/0013
Umowa ramowa o wsparcie we wdrażaniu dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej.
Umowa ramowa o wsparcie we wdrażaniu dyrektyw dotyczących gospodarki wodnej, obejmujących dyrektywę (91/271/EWG) dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywę (98/83/WE) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz dyrektywę (2006/7/WE) dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Obejmie ona ocenę obecnego i przewidywanego statusu wdrożenia wspomnianych dyrektyw oraz identyfikację odpowiednich wskaźników w celu oceny realizacji dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i jej wpływu na jakość wody w okresie ostatnich 20 lat (1991–2011). Do zadań mogą zostać dołączone prace nad narzędziami informacyjnymi i komunikacyjnym (np. witryną internetową, ulotkami, broszurami, dokumentami do publikacji). Oprócz wsparcia Komisji Europejskiej dla komitetów regulacyjnych, grup roboczych i warsztatów dwustronnych, konieczne będzie również prowadzenie prac na temat zagadnień technicznych i naukowych oraz koordynacja działań technicznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
14/04/2012 00:00
Nie dotyczy
16/05/2012 23:59
25/05/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2012/S 73-119896
Ogłoszenie o zamówieniu
14/04/2012 00:00