Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Tytuł:
Wsparcie doradcze dla jednostki wsparcia doradczego projektu EBI przy wdrażaniu ...
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
27/12/2019
Termin nadsyłania ofert:
10/02/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
AA-010317
Wsparcie doradcze dla jednostki wsparcia doradczego projektu EBI przy wdrażaniu pomocy technicznej dla rumuńskiej krajowej agencji zamówień publicznych („ANAP”)
Celem zadania jest świadczenie usług doradczych i ogólnego wsparcia w zakresie zarządzania projektami na rzecz Narodowej Agencji Zamówień Publicznych (ANAP) w zakresie sprawniejszego i skuteczniejszego przeprowadzania kontroli ex ante, a także w tworzeniu Centralnych Organów Zamówień (CPB) na poziomie lokalnym. Zadanie jest podzielone na 6 części:część 1: wsparcie ogólnego zarządzania projektem;część 2: wsparcie kontroli zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych;część 3: wsparcie kontroli zamówień publicznych dotyczących usług intelektualnych;część 4: wsparcie kontroli zamówień publicznych dotyczących sprzętu i/lub oprogramowania TIK;część 5: wsparcie w tworzeniu lokalnych scentralizowanych organów ds. zamówień publicznych;część 6: pomoc w zarządzaniu projektem na rzecz zespołu wsparcia doradczego projektu EBI (EBI PAS).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
79400000
Najistotniejsze elementy
27/12/2019 00:00
10/02/2020 23:59
16/02/2020 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Wsparcie ogólnego zarządzania projektem Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 2 Wsparcie kontroli zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 3 Wsparcie kontroli zamówień publicznych dotyczących usług intelektualnych Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 4 Wsparcie kontroli zamówień publicznych dotyczących sprzętu i/lub oprogramowania TIK Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 5 Wsparcie w tworzeniu lokalnych scentralizowanych organów ds. zamówień publicznych (CPB) Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Część 6 Pomoc w zarządzaniu projektem na rzecz zespołu EBI PAS Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 249-617256 Ogłoszenie o zamówieniu 27/12/2019 00:00