Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Korzyści zdrowotne i społeczne z ochrony przyrody i różnorodności biologicznej
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
24/07/2014
Termin nadsyłania ofert:
17/09/2014
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.B.3/ETU/2014/0039.
Korzyści zdrowotne i społeczne z ochrony przyrody i różnorodności biologicznej
Celem badania jest przeanalizowanie potencjalnych korzyści zdrowotnych i społecznych związanych z ochroną i wzbogacaniem różnorodności biologicznej w UE, określenie możliwości dalszego rozwoju i zwiększania tych korzyści, wskazanie możliwych narzędzi mapowania wartości społecznych i korzyści zdrowotnych związanych ze środowiskiem naturalnym (obszary zielone, w tym obszary Natura 2000) oraz sformułowanie zaleceń dotyczących wykorzystania działań na poziomie UE do skuteczniejszego promowania powiązań między polityką w zakresie różnorodności biologicznej a polityką społeczną. W badaniu szczególna uwaga będzie przywiązywana do korzyści zdrowotnych i społecznych związanych z siecią Natura 2000. Zostaną poddane ocenie istniejące dowody na powiązania między różnorodnością biologiczną, zdrowiem społeczeństwa, spójnością społeczną i dobrobytem, z wyodrębnieniem zainteresowanych stron, których najbardziej dotyczą zagadnienia bioróżnorodności/zdrowia/włączenia społecznego oraz powiązane kwestie z zakresu zarządzania; zostaną również wyodrębnione i przedstawione najlepsze praktyki. W zakres zamówienia wchodzi też organizacja warsztatów oraz sformułowanie wniosków i zaleceń na podstawie badania.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
24/07/2014 00:00
Nie dotyczy
11/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
17/09/2014 16:00
30/09/2014 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 140-250467 Ogłoszenie o zamówieniu 24/07/2014 00:00