Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Tytuł:
Usługi telefonii stacjonarnej i internetu
Instytucja zamawiająca:
EUROJUST
Data publikacji w witrynie TED:
05/09/2014
Termin nadsyłania ofert:
05/11/2014
Status:
Zamknięte
Informacja
2014/PO/EJ/9.
Usługi telefonii stacjonarnej i internetu
Celem niniejszej procedury przetargowej jest zapewnienie dla Eurojust odpowiedniej jakości usług telefonii stacjonarnej i internetu z nieprzerwanym dostępem. Usługi te należą do kategorii usług kluczowych dla biznesu, dlatego muszą być niezawodne, zawsze dostępne i odporne na błędy (część 1). Oprócz usług telefonii stacjonarnej i internetu Eurojust zamierza zamówić usługi powiązane, tj. bezpłatne międzynarodowe numery telefoniczne (UIFN) i usługi połączenia bezpłatnego (część 2). Biorąc pod uwagę te wymagania, Eurojust poszukuje jednego lub kilku wykonawców, którzy będą posiadać zdolność zapewnienia usług opisanych w specyfikacji technicznej (załącznik A) zgodnie z warunkami umownymi (załącznik D), gwarantując jednocześnie spełnienie minimalnych wymagań dotyczących poziomu usług (załącznik A.1). Oferenci powinni również rozważyć możliwość przedstawienia ofert usług dodatkowych, które zostały opisane w specyfikacji technicznej (załącznik A) i są objęte kryteriami udzielenia zamówienia. Usługi te nie są obowiązkowe, jednak zostaną objęte zakresem umowy, jeśli wybrany oferent uwzględnił je w swojej ofercie. Ponadto oferenci proszeni są o przedstawienie propozycji rozwiązań dla Eurojustu, które umożliwią ograniczenie kosztów obowiązkowych usług (usługi telefonii stacjonarnej i internetu) przy jednoczesnym utrzymaniu lub podniesieniu poziomu świadczonych usług. Propozycje te są objęte kryteriami udzielenia zamówienia i należy je przedstawić w załączniku B.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Usługi telefonii stacjonarnej i internetu Usługi telefonii stacjonarnej i internetu, w tym usługi dodatkowe.
Część 2 Międzynarodowe bezpłatne numery telefoniczne Międzynarodowe bezpłatne numery telefoniczne (UIFN) i usługi połączenia bezpłatnego.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 206-363878 Sprostowanie 25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115 Sprostowanie 21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091 Ogłoszenie o zamówieniu 05/09/2014 00:00