Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie podaży opieki długoterminowej i rynku w krajach członkowskich UE
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2020
Termin nadsyłania ofert:
16/03/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
VT/2019/047
Badanie podaży opieki długoterminowej i rynku w krajach członkowskich UE
Mimo że istnieją dowody na znaczące zmiany, które miały miejsce w ostatnich 3 dekadach w strukturze podaży usług w zakresie długoterminowej opieki, w tym większe świadczenia rynkowe za pośrednictwem jednostek prywatnych (organizacje nastawione na zysk i non-profit), informacje w zakresie trendów na rynku i struktury podaży, rodzajów świadczeniodawców usług długoterminowej opieki i ich udziałów w rynku i konsekwencji tych zmian są rozproszone i niepełne. Ogólnym celem niniejszego badania jest zdobycie lepszego zrozumienia rynków usług długoterminowej opieki w UE. Należy zidentyfikować istotne wspólne trendy i wyzwania obecne w krajach członkowskich na tle zwiększenia zapotrzebowania na długoterminową opiekę.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najlepsza relacja jakości do ceny
79400000
BE10
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/02/2020 00:00
16/03/2020 12:00
17/03/2020 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 027-060399
Ogłoszenie o zamówieniu
07/02/2020 00:00