Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zakażenia związane z opieką zdrowotną i stosowanie środków przeciwdrobnoustrojow...
Instytucja zamawiająca:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Data publikacji w witrynie TED:
03/02/2020
Termin nadsyłania ofert:
09/03/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
OJ/2020/DPR/11546
Zakażenia związane z opieką zdrowotną i stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej w Europie — wsparcie na rzecz badania częstotliwości i badania podłużnego
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu kontynuację wdrażania i poprawę jakości powtarzalnych badań rozpowszechniania w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem metodologii opracowanej przez projekt europejskich zakładów długoterminowej opieki zdrowotnej, by:— zapewnić krajom i zakładom opieki standardowe narzędzie do śledzenia trendów w zakresie zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych,— identyfikować priorytety na potrzeby krajowych i lokalnych interwencji i by ocenić ich wdrożenie,— pozwolić na oszacowanie częstotliwości i obciążenia (wskaźnik DALY) związanych z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej, zbierając dane z badań podłużnych w wybranych krajach UE/EOG.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepsza relacja jakości do ceny
85100000
SE
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/02/2020 00:00
09/03/2020 16:00
11/03/2020 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 023-050124
Ogłoszenie o zamówieniu
03/02/2020 00:00