Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi wsparcia w odniesieniu do ram certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego...
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Data publikacji w witrynie TED:
07/02/2020
Termin nadsyłania ofert:
05/03/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
ENISA F-COD-20-T02
Usługi wsparcia w odniesieniu do ram certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego UE
Usługi objęte zamówieniom obejmą działania ENISA w obszarze opracowywania schematów certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego.Przykłady obejmują:— odniesienie się do rynku wewnętrznego oraz międzynarodowych aspektów odnoszących się do aspektów rynkowych, organizacyjnych, technicznych i prawnych,— analizę sektorów rynku, które mogą korzystać z certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym:—— wymogi rynkowe dotyczące schematów certyfikacji z perspektywy użytkownika, usługodawcy i dostawcy technologii;—— kluczowe czynniki pozwalające na akceptację rynku i niedyskryminacyjny dostęp do rynku;—— bieżące schematy krajowe, ich pozycję na rynku i potencjalne obszary w zakresie doskonalenia;—— potencjalne synergie z schematami certyfikacji zgodnymi z CSA na potrzeby innych sektorów rynku.— badania rynkowe dotyczące podjęcia się schematów certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego,— badania i dokumentację aspektów rynkowych certyfikacji,— wsparcie na rzecz przygotowania i wdrożenia oceny ryzyka właściwej dla danego sektora.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najlepsza relacja jakości do ceny
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
79130000
79132000
Warunki udziału
Jak określono w dokumentacji przetargowej.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 054-127377 Sprostowanie 17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351 Ogłoszenie o zamówieniu 07/02/2020 00:00