Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that the deadline for dispatch of tenders and opening has been altered. The new deadline for submission is 02 October 2014 at 23:59 The new date for tender opening is 07 October 10:00
Tytuł:
Świadczenie usług telefonii komórkowej
Instytucja zamawiająca:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Data publikacji w witrynie TED:
06/08/2014
Termin nadsyłania ofert:
02/10/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
D/C1/1407.
Świadczenie usług telefonii komórkowej
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie z 1 podmiotem gospodarczym umowy ramowej o usługi telefonii komórkowej (usługi głosowe, wiadomości SMS i transmisja danych) dla Europolu (z przewidywaną liczbą 400 użytkowników).Zaproszenie obejmuje również urządzenia i powiązane usługi, jednak złożenie oferty na te części ma charakter opcjonalny.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
06/08/2014 00:00
02/10/2014 23:59
19/09/2014 15:00
Nie dotyczy
02/10/2014 23:59
07/10/2014 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 176-309703 Sprostowanie 13/09/2014 00:00
2014/S 149-267106 Ogłoszenie o zamówieniu 06/08/2014 00:00