Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Analiza prawna dotycząca ochrony wzorów przemysłowych w Europie
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Data publikacji w witrynie TED:
05/08/2014
Termin nadsyłania ofert:
17/09/2014
Status:
Zamknięte
Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe Upłynął termin pobrania dokumentów w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert. Pobranie dokumentów jest niemożliwe
Informacja
MARKT/2014/083/D.
Analiza prawna dotycząca ochrony wzorów przemysłowych w Europie
Ekspertyza będzie polegała na zbadaniu, czy istniejące ramy prawne UE w dziedzinie ochrony wzorów przemysłowych — tj. dyrektywa w sprawie prawnej ochrony wzorów (dyrektywa w sprawie wzorów) oraz rozporządzenie w sprawie wzorów wspólnotowych (rozporządzenie w sprawie wzorów) — są narzędziem łatwo dostępnym, skutecznym, efektywnym i odpowiadającym aktualnym potrzebom, stanowiącym zachętę dla europejskich przedsiębiorstw i projektantów do inwestowania w działalność związaną z tworzeniem wzorów i innowacjami.W przypadku dyrektywy w sprawie wzorów analiza będzie polegała na zbadaniu, czy harmonizacja czasu trwania ochrony przyznanej przez zarejestrowanie wzoru przyczyniła się do ułatwienia funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze towarów obejmujących wzory. Ponadto będzie polegała na zbadaniu, czy w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie wzorów przez państwa członkowskie wyniknęły dla nich pewne trudności i czy występują poważne problemy, które pomimo braku harmonizacji lub z uwagi na jej brak wciąż są zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich i mają niekorzystny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony wzorów. Na tej podstawie w ramach ekspertyzy zostanie przeprowadzone rozpoznanie, czy istnieje potrzeba dalszej harmonizacji przepisów krajowych.W przypadku rozporządzenia w sprawie wzorów ekspertyza będzie polegała na zbadaniu, w jakim stopniu cel tych przepisów prawnych — tj. stworzenie ujednoliconego i łatwego w użytkowaniu systemu ochrony wzorów — został osiągnięty i jakie korzyści system ten przynosi użytkownikom. W ramach ekspertyzy zostaną również zidentyfikowane wszelkie szczególne problemy, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dostępność i sprawne funkcjonowanie systemu.Zarówno w przypadku dyrektywy w sprawie wzorów, jak i rozporządzenia w sprawie wzorów w ramach ekspertyzy zostanie przeprowadzona ocena, czy po ponad 10 latach od utworzenia europejskiego systemu ochrony wzorów w dalszym ciągu odpowiada on aktualnym potrzebom, czy też wymaga pewnego unowocześnienia i dostosowania w świetle postępu technicznego lub nowych tendencji konsumenckich.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
05/08/2014 00:00
Nie dotyczy
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2014/S 148-265394 Ogłoszenie o zamówieniu 05/08/2014 00:00