Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszar...
Instytucja zamawiająca:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Data publikacji w witrynie TED:
03/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
11/05/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
EASME/2020/OP/0001
Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego (Część 1) i Morza Czarnego (Część 2)
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) uruchamia niniejsze zaproszenie do składania ofert mając na celu zawarcie dwóch umów o usługi, po jednej dla każdej z następujących części:Część 1 „Ocean Atlantycki” — Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego;Część 2 „Morze Czarne” — Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Morza Czarnego.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
98361000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
03/03/2020 00:00
11/05/2020 10:00
11/05/2020 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
EASME/EMFF/2020/3.1.6 — Ocean Atlantycki
Część 1 „Ocean Atlantycki” — Mechanizm wsparcia w ramach planu działania na rzecz strategii morskiej w obszarze Oceanu Atlantyckiego ma na celu skuteczne wdrożenie poprawionego planu działania, jego nowej struktury zarządzania, oraz raportowanie i informowanie organu zarządzającego strategii morskiej na rzecz obszaru Oceanu Atlantyckiego to jest Komitetu strategicznego na rzecz Oceanu Atlantyckiego.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 2
EASME/EMFF/2020/3.1.2 — Morze Czarne
Część 2 „Morze Czarne” — Mechanizm wsparcia na rzecz obszaru Morza Czarnego ma na celu skuteczne wsparcie na rzecz 7 krajów uczestniczących we wspólnym programie na rzecz gospodarki morskiej (CMA) oraz na rzecz członków grupy sterującej CMA, koordynatora CMA, społeczności interesariuszy niebieskiej gospodarki w obszarze Morza Czarnego i Komisji Europejskiej. Celem tego wsparcia jest zapewnienie ekspertyzy, pomocy administracyjnej i logistycznej oraz przyczynienie się do skutecznego wdrożenia Wspólnego programu na rzecz gospodarki morskiej w obszarze Morza Czarnego.Usługi, które mają być świadczone przez wykonawcę, zostały szczegółowo opisane w pkt 1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 078-183251
Sprostowanie
21/04/2020 00:00
2020/S 044-102924
Ogłoszenie o zamówieniu
03/03/2020 00:00